رفتن به محتوای اصلی
گروه مهندسی امین بنابن 

 بیش از یک دهه تجربه با در اختیار داشتن تجربیات حاصل از ارائه خدمات مشاوره در کنار تجربیات پیمانکاری هم اکنون با بهره گیری از پرسنل فنی کارآمد و مسلط به دانش فنی روز، ماشین آلات و تجهیزات کامل کارگاهی و با بهره گیری از آزمایشگاه مجهز ژئوتکنیک و مقاومت مصالح آمادگی ارائه خدمات در زمینه های مختلف ژئوتکنیک، ساختمان وغیره دارد.

موقعیت مکانی

آدرس : تهران ،خیابان ظفر ، خیابان فرید افشار ، خیابان بابک شرقی ، پلاک 23 ، طبقه اول ، واحد 3

تلفن ثابت : 02126401293 - 02126420558 - 02126421343
تلفن همراه : 09121889396 - 09123369668
Aminbanaboncollection@Gmail.Com
Aminbanabon@Gmail.Com
Aminbanabon@yahoo.Com
09121889396 / 09123369668 Aminbanabon@gmail.com/ Aminbanabon@yahoo.com/ aminbanaboncollection@gmail.com

مقاوم سازی امین بنابنمطالعه  بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی 

انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلاياي طبيعي مواجه بوده و تلاش نموده است تا اين حوادث و سوانح طبيعت را مديريت و كنترل نمايد و زندگي خود را از اين خطرات، ايمن و محفوظ دارد. در ميان بلاياي طبيعي، زلزله از ويژگيهاي خاصي برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زير اهميت بيشتري به مديريت بحران زلزله داده شده است:

فزايش تعداد شهرها در نقاط مختلف كه بسياري در مناطق فعال لرزه خيز واقعند

گسترش و توسعه شهرها به گونهاي كه گسلهاي زيادي در داخل شهرها قرار گرفته اند:

افزايش تراكم جمعيت شهرها كه باعث افزايش تعداد قربانيان زلزله گرديده است.

افزايش كمي و كيفي تاسيسات و امكانات مختلف شهري، كه باعث افزايش سرمايه گذاري انسان در شهرها و گـسترش خسارات    مالـي ناشـي از زلـزلـه شده است.

پيشرفت دانش لرزه شناسي و مهندسي زلزله، كه بشر را قادر به ثبت اطلاعات زلزله هاي گذشته و تجزيه و تحليل هر چه دقيقتر آنها نموده است. ايران از نظر لرزه خيزي در منطقه ي فعال جهـان قـرار دارد . و بـه گـواهي اطلاعـات مـستند علمـي و مـشاهدات قـرن بيـستم از خطرپذيرترين مناطق جهان در اثر زمين لرزههاي پرقدرت محسوب ميشود. در سالهاي اخير به طور متوسط هر پنج سال يك زمين لرزه با صدمات جاني و مالي بسيار بالا در نقطه اي از كشور رخ داده است . در حال حاضر ايران در صدر كشورهايي اسـت كـه وقـوع زلزله در آن با تلفات جاني بالا همراه است. گرچه جلوگيري كامل از خسارات ناشي از زلزله هاي شديد بـسيار دشـوار اسـت. لـيكن بـا افزايش سطح اطلاعات در رابطه با لرزه خيزي كشور، آموزش همگاني و ترويج فرهنگ ايمنـي، شناسـايي و مطالعـه دقيـق وضـعيت آسيب پذيري مستحدثات (ساختمانها، تاسيسات زيربنايي و شريانهاي حياتي) و ايمن سازي و مقاومسازي صـحيح و اصـولي آنهـا، ميتوان تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشي از زلزله هاي آتي را كاهش داد. يكي از برنامه هاي مهم در دست اقدام دولت براي كاهش خطرپذيري كشور در برابر زلزله كه راهبـري و مـديريت آنـرا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برعهده دارد.برنامه ي مطالعه و اجراي مقاوم سازي سـاختمانهـاي دولتـي مهـم، تاسيـسات زيربنايي و شريانهاي حياتي كشور است. در اين برنامه در قالب طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي از سال 81 موضـوع در دست اقدام ميباشد كه شامل مستحدثات زير است:

بيمارستانهاي بزرگ و مراكز امدادرساني و آتشنشاني

-ساختمانهاي استراتژيك و مراكز مهم دفاعي

مراكز آموزش عالي و مدارس

-پل هاي مهم شهر های بزرگ و پل هاي مهم راه آهن

-تاسيسات مهم نفت و گاز و پالايشگاههاي اصلي كشور

-مراكز مهم مخابراتي، اطلاع رساني و صدا و سيما

-تاسيسات مهم توليد و توزيع برق و شبكه آبرساني شهري

از جمله نيازها و ملزومات مهم اين برنامه لزوم تدوين ضـوابط، دسـتورالعملهـا و معيارهـاي فنـي بهـسازي لـرزه اي مستحدثات موجود ميباشد كه اين امر در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص پيشگيري و مـديريت بحـران هـاي طبيعي و نيز در سند توسعه فرابخشي كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله مورد تاكيد قرار گرفته است. يكي از موضوعات و مراحل بسيار مهم مطالعات بهسازي لرزهاي، مرحله ي ارزيابي آسيب پـذيري سيـستم مـورد بررسـي (اعـم از ساختمان، شريانهاي حياتي و …) است. احراز شناخت كامل و كافي از مشخصات مصالح و ساختگاه بسته به هدف بهسازي انتخـابي و نوع تحليل، مستلزم انجام آزمايشهاي مقاومت مصالح و ژئوتكنيك است.

شرکت امین بنا بن با بهره گیری از پرسنل مجرب و همچنین استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین آلات مدرن در زمینه انجام مطالعات صحرائی و نرم افزار های آنالیز و طراحی بروز مفتخر است که گامی هرچند کوچک در جهت نیل به اهداف فوق الذکر برداشته است.

برگشت به بالا
Call Now Buttonتماس بگیرید